Người dùng CoinMarketCap có thể tìm hiểu về Only1 (LIKE), sau đó thực hiện một bài kiểm tra ngắn. Phần thưởng là Only1 (LIKE) sẽ được phân phối ngẫu nhiên cho người dùng trong số những người hoàn thành bài kiểm tra thành công trước khi chiến dịch kết thúc. 

Tìm hiểu Only1 và cơ hội nhận $LIKE token
Tìm hiểu Only1 và cơ hội nhận $LIKE token

Giải thưởng của chương trình Only1 Learn & Earn là Only1 (LIKE) token tổng trị giá $200,000. Người dùng thắng cuộc sẽ nhận được Only1 (LIKE) token trị giá 5$ cũng như thêm giải thưởng 50 Diamonds.

Only1 “Learn & Earn” sẽ bắt đầu từ 23/11/2021 (16:00 PM) đến 22/12/2021 (23:59:59 PM). Nếu bạn chưa học, hãy nhớ tìm hiểu về Only1 để hoàn thành bài kiểm tra, bao gồm 5 bài:

– Bài 1: Only1 là gì?

– Bài 2: Genesis NFT và cách stake và kiếm tiền từ Creator Staking Pool

– Bài 3: Only1 Initial NFT Offering

– Bài 4: Giao dịch và kiếm trên Only1 Marketplace

– Bài 5: Tham gia Only1 ngay hôm nay!

CoinMarketCap Only1 Learn & Earn Quiz

Sau khi tìm hiểu về Only1, các bạn có thể bắt đầu làm bài quiz: 

https://coinmarketcap.jotform.com/213254275468965

Only1 “Learn & Earn” sẽ bắt đầu từ 23/11/2021 (16:00 PM) đến 22/12/2021 (23:59:59 PM)

[Follow Only1 Communities]

ONLY1 Website: https://only1.io

ONLY1 Twitter: https://twitter.com/only1nft

ONLY1 Telegram:https://t.me/only1nft

ONLY1 Discord: https://discord.gg/hBgh3q3cXW

ONLY1 Medium: https://medium.com/@only1nft

Share.

Leave A Reply