Sự trỗi dậy của đồng tiền điện tử đã làm thay đổi suy nghĩ về cách thức làm game. Với công nghệ blockchain và mô hình “Play to earn” đã thổi một luồng gió mới vào ngành game trên thế giới.…